Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային առցանց առևտուր

Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման շնորհիվ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի առևտրային գործարքները և վճարումները իրականացվում են օնլայն, հատուկ առցանց հարթակի միջոցով: Շուկայի կառավարման ծրագիրը նոր և ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակ է, որն հնարավորություն է տվել ամբողջապես թվայնացնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկան, շուկայի առանձին սեգմենտներում առցանց առևտրի կազմակերպմամբ հնարավորություն ընձեռնելով ըստ առաջարկի և պահանջարկի որոշել  և ավտոմատ գեներացնել էլեկտրաէներգիայի արժեքը, վճարման անդորագրերը և գործարքի այլ փաստաթղթերը։

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AEX թվային հարթակի շահագործում և սպասարկում

Շուկայի օպերատորը բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների/գործընթացների իրականացման միջոցով ստանձնում է շուկայի կառավարման ծրագրի շահագործման, սպասարկման, անվտանգության ապահովման և կառավարման  պատասխանատվությունը համաձայն Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 86-րդ կետի։ ՇԿԾ-ի սպասարկման աշխատանքային պրոցեսին ընդգրկված է  նաև Synergy International Systems, Inc. ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև Շուկայի կառավարման ծրգիրը նախագծող ընկերությունը։

Հաշվարկային Կենտրոն

Հաշվարկային կենտրոնը հիմնադրվել է Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված «էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման» լիցենզիայի հիման վրա: Հաշվարկային կենտրոնը իրականացնում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի կառավարման և շահագործման և էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառման գործառույթները՝ մատուցելով կենտրոնացված միջնորդային ծառայություն։

Էլ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ է տալիս հեշտությամբ որոնել և դիտել փաստաթղթեր:

Մեր գործընկերները

Կապ

Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/07/2024

Ժամանակահատված Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) Պահանջարկ (կՎտժ) Առաջարկ (կՎտժ)
00:00 - 01:00 28.50 22,197.00 103,661.00 22,197.00
01:00 - 02:00 28.50 14,848.00 104,169.00 14,848.00
02:00 - 03:00 28.61 11,930.00 109,496.00 11,930.00
03:00 - 04:00 28.61 11,352.00 109,775.00 11,352.00
04:00 - 05:00 28.61 11,943.00 109,745.00 11,943.00
05:00 - 06:00 28.61 11,404.00 110,177.00 11,404.00
06:00 - 07:00 28.61 11,220.00 108,952.00 11,220.00
07:00 - 08:00 30.06 2,200.00 107,873.00 2,200.00
08:00 - 09:00 30.06 4,654.00 110,179.00 4,654.00
09:00 - 10:00 28.61 13,598.00 89,953.00 13,598.00
10:00 - 11:00 28.61 13,474.00 92,274.00 13,474.00
11:00 - 12:00 28.61 12,785.00 91,250.00 12,785.00
12:00 - 13:00 30.06 4,021.00 90,450.00 4,021.00
13:00 - 14:00 30.40 1,228.00 111,348.00 1,228.00
14:00 - 15:00 30.06 2,152.00 112,586.00 2,152.00
15:00 - 16:00 30.49 50.00 112,498.00 50.00
16:00 - 17:00 30.02 7,224.00 108,425.00 7,224.00
17:00 - 18:00 30.02 6,260.00 109,704.00 6,260.00
18:00 - 19:00 28.50 20,692.00 114,040.00 20,692.00
19:00 - 20:00 28.50 36,741.00 116,369.00 36,741.00
20:00 - 21:00 28.50 45,801.00 113,384.00 45,801.00
21:00 - 22:00 28.50 48,824.00 113,466.00 48,824.00
22:00 - 23:00 28.50 40,790.00 112,313.00 40,790.00
23:00 - 24:00 28.50 26,959.00 105,686.00 26,959.00

Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/07/2024

Ժամանակահատված Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների
00:00 - 01:00 990.00    
01:00 - 02:00 690.00    
02:00 - 03:00 660.00    
03:00 - 04:00 640.00    
04:00 - 05:00 630.00    
05:00 - 06:00 630.00    
06:00 - 07:00 650.00    
07:00 - 08:00 690.00    
08:00 - 09:00 750.00    
09:00 - 10:00 850.00    
10:00 - 11:00 880.00    
11:00 - 12:00 890.00    
12:00 - 13:00 890.00    
13:00 - 14:00 900.00    
14:00 - 15:00 930.00    
15:00 - 16:00 955.00    
16:00 - 17:00 985.00    
17:00 - 18:00 1,025.00    
18:00 - 19:00 1,025.00    
19:00 - 20:00 1,005.00    
20:00 - 21:00 1,015.00    
21:00 - 22:00 1,025.00    
22:00 - 23:00 965.00    
23:00 - 24:00 885.00