Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային առցանց առևտուր

Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման շնորհիվ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի առևտրային գործարքները և վճարումները իրականացվում են օնլայն, հատուկ առցանց հարթակի միջոցով: Շուկայի կառավարման ծրագիրը նոր և ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակ է, որն հնարավորություն է տվել ամբողջապես թվայնացնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկան, շուկայի առանձին սեգմենտներում առցանց առևտրի կազմակերպմամբ հնարավորություն ընձեռնելով ըստ առաջարկի և պահանջարկի որոշել  և ավտոմատ գեներացնել էլեկտրաէներգիայի արժեքը, վճարման անդորագրերը և գործարքի այլ փաստաթղթերը։

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AEX թվային հարթակի շահագործում և սպասարկում

Շուկայի օպերատորը բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների/գործընթացների իրականացման միջոցով ստանձնում է շուկայի կառավարման ծրագրի շահագործման, սպասարկման, անվտանգության ապահովման և կառավարման  պատասխանատվությունը համաձայն Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 86-րդ կետի։ ՇԿԾ-ի սպասարկման աշխատանքային պրոցեսին ընդգրկված է  նաև Synergy International Systems, Inc. ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև Շուկայի կառավարման ծրգիրը նախագծող ընկերությունը։

Հաշվարկային Կենտրոն

Հաշվարկային կենտրոնը հիմնադրվել է Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված «էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման» լիցենզիայի հիման վրա: Հաշվարկային կենտրոնը իրականացնում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի կառավարման և շահագործման և էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառման գործառույթները՝ մատուցելով կենտրոնացված միջնորդային ծառայություն։

Էլ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ է տալիս հեշտությամբ որոնել և դիտել փաստաթղթեր:

Մեր գործընկերները

Կապ

Բեռնել | Ամսաթիվ: 20/04/2024

Ժամանակահատված Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) Պահանջարկ (կՎտժ) Առաջարկ (կՎտժ)
00:00 - 01:00 21.19 51,362.00 51,862.00 73,317.00
01:00 - 02:00 21.19 49,732.00 50,232.00 124,715.00
02:00 - 03:00 21.19 46,664.00 47,164.00 154,338.00
03:00 - 04:00 21.19 44,189.00 44,689.00 158,625.00
04:00 - 05:00 21.19 43,480.00 43,980.00 169,587.00
05:00 - 06:00 21.19 35,983.00 36,483.00 189,039.00
06:00 - 07:00 21.19 42,849.00 43,349.00 172,813.00
07:00 - 08:00 21.19 38,937.00 39,437.00 194,962.00
08:00 - 09:00 21.19 58,798.00 59,298.00 232,465.00
09:00 - 10:00 21.19 68,183.00 68,683.00 300,009.00
10:00 - 11:00 21.19 91,173.00 91,773.00 285,637.00
11:00 - 12:00 21.19 126,938.00 127,538.00 293,493.00
12:00 - 13:00 21.19 132,917.00 133,517.00 283,659.00
13:00 - 14:00 21.19 131,962.00 132,562.00 342,413.00
14:00 - 15:00 21.19 133,431.00 134,031.00 323,926.00
15:00 - 16:00 21.19 97,902.00 98,402.00 272,177.00
16:00 - 17:00 21.19 98,838.00 99,338.00 265,945.00
17:00 - 18:00 21.19 83,576.00 84,076.00 202,484.00
18:00 - 19:00 21.19 82,853.00 83,353.00 200,100.00
19:00 - 20:00 21.19 96,048.00 96,548.00 239,900.00
20:00 - 21:00 21.19 138,899.00 139,399.00 240,300.00
21:00 - 22:00 21.19 75,989.00 76,489.00 155,817.00
22:00 - 23:00 21.19 59,051.00 59,551.00 145,229.00
23:00 - 24:00 24.30 39,627.00 58,164.00 39,627.00

Բեռնել | Ամսաթիվ: 20/04/2024

Ժամանակահատված Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների
00:00 - 01:00 627.00    
01:00 - 02:00 569.00    
02:00 - 03:00 535.00    
03:00 - 04:00 526.00    
04:00 - 05:00 524.00    
05:00 - 06:00 530.00    
06:00 - 07:00 551.00    
07:00 - 08:00 588.00    
08:00 - 09:00 626.00    
09:00 - 10:00 652.00    
10:00 - 11:00 647.00    
11:00 - 12:00 624.00    
12:00 - 13:00 611.00    
13:00 - 14:00 574.00    
14:00 - 15:00 595.00    
15:00 - 16:00 625.00    
16:00 - 17:00 659.00    
17:00 - 18:00 715.00    
18:00 - 19:00 742.00    
19:00 - 20:00 785.00    
20:00 - 21:00 849.00    
21:00 - 22:00 829.00    
22:00 - 23:00 787.00    
23:00 - 24:00 715.00