Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային առցանց առևտուր

Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման շնորհիվ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի առևտրային գործարքները և վճարումները իրականացվում են օնլայն, հատուկ առցանց հարթակի միջոցով: Շուկայի կառավարման ծրագիրը նոր և ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակ է, որն հնարավորություն է տվել ամբողջապես թվայնացնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկան, շուկայի առանձին սեգմենտներում առցանց առևտրի կազմակերպմամբ հնարավորություն ընձեռնելով ըստ առաջարկի և պահանջարկի որոշել  և ավտոմատ գեներացնել էլեկտրաէներգիայի արժեքը, վճարման անդորագրերը և գործարքի այլ փաստաթղթերը։

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AEX թվային հարթակի շահագործում և սպասարկում

Շուկայի օպերատորը բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների/գործընթացների իրականացման միջոցով ստանձնում է շուկայի կառավարման ծրագրի շահագործման, սպասարկման, անվտանգության ապահովման և կառավարման  պատասխանատվությունը համաձայն Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 86-րդ կետի։ ՇԿԾ-ի սպասարկման աշխատանքային պրոցեսին ընդգրկված է  նաև Synergy International Systems, Inc. ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև Շուկայի կառավարման ծրգիրը նախագծող ընկերությունը։

Հաշվարկային Կենտրոն

Հաշվարկային կենտրոնը հիմնադրվել է Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված «էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման» լիցենզիայի հիման վրա: Հաշվարկային կենտրոնը իրականացնում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի կառավարման և շահագործման և էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառման գործառույթները՝ մատուցելով կենտրոնացված միջնորդային ծառայություն։

Էլ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ է տալիս հեշտությամբ որոնել և դիտել փաստաթղթեր:

Մեր գործընկերները

Կապ

Բեռնել | Ամսաթիվ: 28/02/2024

Ժամանակահատված Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) Պահանջարկ (կՎտժ) Առաջարկ (կՎտժ)
00:00 - 01:00 28.00 20,981.00 53,779.00 22,481.00
01:00 - 02:00 28.42 21,850.00 53,629.00 23,350.00
02:00 - 03:00 28.42 22,650.00 50,616.00 24,154.00
03:00 - 04:00 28.42 22,400.00 48,718.00 23,910.00
04:00 - 05:00 28.00 25,300.00 47,366.00 26,810.00
05:00 - 06:00 28.00 24,900.00 47,130.00 26,406.00
06:00 - 07:00 28.57 21,757.00 62,895.00 22,257.00
07:00 - 08:00 28.57 20,519.00 67,246.00 21,019.00
08:00 - 09:00 29.65 17,340.00 73,466.00 17,340.00
09:00 - 10:00 29.89 18,587.00 64,396.00 18,587.00
10:00 - 11:00 29.89 20,483.00 64,566.00 20,483.00
11:00 - 12:00 29.89 21,272.00 59,362.00 21,272.00
12:00 - 13:00 29.89 21,908.00 56,289.00 21,908.00
13:00 - 14:00 29.89 22,104.00 54,798.00 22,104.00
14:00 - 15:00 29.89 21,563.00 54,859.00 21,563.00
15:00 - 16:00 29.89 21,161.00 56,031.00 21,161.00
16:00 - 17:00 29.89 20,397.00 58,598.00 20,397.00
17:00 - 18:00 30.00 15,354.00 63,436.00 15,354.00
18:00 - 19:00 30.00 16,850.00 63,284.00 16,850.00
19:00 - 20:00 30.00 16,500.00 62,248.00 16,500.00
20:00 - 21:00 30.00 16,600.00 60,780.00 16,600.00
21:00 - 22:00 30.00 15,632.00 62,483.00 15,632.00
22:00 - 23:00 30.00 15,947.00 63,486.00 15,947.00
23:00 - 24:00 30.00 16,700.00 70,140.00 16,700.00

Բեռնել | Ամսաթիվ: 28/02/2024

Ժամանակահատված Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների
00:00 - 01:00 816.00    
01:00 - 02:00 739.00    
02:00 - 03:00 696.00    
03:00 - 04:00 672.00    
04:00 - 05:00 670.00    
05:00 - 06:00 674.00    
06:00 - 07:00 707.00    
07:00 - 08:00 795.00    
08:00 - 09:00 885.00    
09:00 - 10:00 950.00    
10:00 - 11:00 971.00    
11:00 - 12:00 952.00    
12:00 - 13:00 925.00    
13:00 - 14:00 885.00    
14:00 - 15:00 891.00    
15:00 - 16:00 899.00    
16:00 - 17:00 928.00    
17:00 - 18:00 986.00    
18:00 - 19:00 1,026.00    
19:00 - 20:00 1,102.00    
20:00 - 21:00 1,090.00    
21:00 - 22:00 1,054.00    
22:00 - 23:00 1,004.00    
23:00 - 24:00 926.00