Ամսաթիվ:,20/04/2024 Ժամանակահատված, Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ), Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ),Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների, Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների 00:00 - 01:00, ,627.00, ,  01:00 - 02:00, ,569.00, ,  02:00 - 03:00, ,535.00, ,  03:00 - 04:00, ,526.00, ,  04:00 - 05:00, ,524.00, ,  05:00 - 06:00, ,530.00, ,  06:00 - 07:00, ,551.00, ,  07:00 - 08:00, ,588.00, ,  08:00 - 09:00, ,626.00, ,  09:00 - 10:00, ,652.00, ,  10:00 - 11:00, ,647.00, ,  11:00 - 12:00, ,624.00, ,  12:00 - 13:00, ,611.00, ,  13:00 - 14:00, ,574.00, ,  14:00 - 15:00, ,595.00, ,  15:00 - 16:00, ,625.00, ,  16:00 - 17:00, ,659.00, ,  17:00 - 18:00, ,715.00, ,  18:00 - 19:00, ,742.00, ,  19:00 - 20:00, ,785.00, ,  20:00 - 21:00, ,849.00, ,  21:00 - 22:00, ,829.00, ,  22:00 - 23:00, ,787.00, ,  23:00 - 24:00, ,715.00, ,